אזור צילינדר


מה זה שטח גליל

דמיין שהגליל הוא כמו פחית סודה. כדי לקבל את שטח הפנים היית צריך לחשב: משטחים עליונים ותחתונים ומשטח הדבר שמסתובב.
החלק השמאלי של הנוסחה: 2πrh מחשב את גוף הגליל. זה כאשר כל היקף גוף של גליל 2πr מוכפל בגובה גליל h
החלק הימני של הנוסחה: 2πr2 אזורים מחושבים של העיגולים העליונים והתחתונים. זה פשוט השטח של המעגל 2πr כפול 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r