מחשבון ממוצע אריתמטי


ממוצע אריתמטי הוא ערך המשמש לעתים קרובות בסטטיסטיקה, המחושב כממוצע החשבוני של הערכים. אם יש לנו סט של n ערכים. בוא נקרא אליהם x1, x2, …, xn. כדי להשיג את הממוצע, הוסף הכל xi ולחלק את התוצאה ב- n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

ערך ממוצע: {{averageResult}}


סכום המספרים: {{averageSum}}

סה"כ מספרים: {{averageCount}}

הזן מספרים המופרדים על ידי רווח