શારીરિક ચરબી કેલ્ક્યુલેટર


શરીરની ચરબી શું છે

આ કેલ્ક્યુલેટર તમને એ શોધવામાં મદદ કરે છે કે તમારું વજન કેટલું ટકા શરીરની ચરબી છે. આ પ્રમાણભૂત છે યુ.એસ. નેવી ગણતરી પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે વપરાય છે. શરીરની ચરબીની ટકાવારી ઓછી હોવાનો કોઈ નુકસાન નથી.

શા માટે શરીરની ચરબીની ટકાવારી ઓછી છે?
  • તમે સારો અનુભવ કરો છો
  • તમે વધુ સારા જુઓ
  • તમે સ્વસ્થ છો


તમારા શરીરની ચરબી આ છે: {{bodyFatResult}}%

તમારા શરીરની ચરબી કેવી રીતે ઘટાડવી

સવારે ખાલી પેટ પર કાર્ડિયો વર્કઆઉટ કરો
સવારે તે કરવાનું એ દિવસે પછીના દો and કાર્ડિયો વર્કઆઉટની સમકક્ષ છે.

મીઠાઈ ખાવાનું બંધ કરો
ખાંડ એક ખૂબ જ વ્યસનકારક સંયોજન છે. તેમાં ગંભીર આરોગ્યનું જોખમ પણ છે. સુગર ડિટોક્સ લો. મીઠાઇની તમારી તૃષ્ણા ઓછી થાય તેના કરતાં ત્રણ અઠવાડિયા સુધી કોઈપણ સફેદ મુક્ત ખાંડ ન ખાવાનો પ્રયત્ન કરો.

તમારી લાઇવ શૈલી બદલો
તમારી કારને બદલે તમારી બાઇક અથવા તમારા પગનો ઉપયોગ તમે કરી શકો તેટલી વાર કરો.

શરીરની ચરબીનાં સૂત્રો

પુરુષો માટે શરીર ચરબીનું સૂત્ર
\( x = \dfrac{495}{(1.0324 - 0.19077 \cdot \log_{10}(કમર - ગરદન) + 0.15456 \cdot \log_{10}(.ંચાઇ)} - 450 \)
સ્ત્રીઓ માટે શરીર ચરબીનું સૂત્ર
\( x = \dfrac{495}{1.29579 - 0.35004 \cdot \log_{10}(કમર + હિપ - ગરદન) + 0.221 \cdot \log_{10}(.ંચાઇ)} - 450 \)