Isixhobo sokubala somdla


Xa uboleka imali ebhankini, uhlawula inzala. Inzala yimali ehlawulwayo ngokuboleka imali, yipesenti ehlawulwayo kumgaqo-siseko ixesha lonyaka-ngesiqhelo.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) phi:

\( S \) Ixabiso emva \( t \) amaxesha
\( P \) sisixa esiphambili (utyalomali lokuqala)
\( t \) linani leminyaka imali ebolekwe
\( j \) ngumyinge wenzala obizwa ngonyaka (ayibonisi ukudityaniswa)
\( m \) Inani lamaxesha inzala idityaniswa ngonyaka

Ibhalansi emva {{years}} iminyaka yile: {{compoundInterestResult}}