Процент калькуляторы


Нинди процент

Процент гадәттә гомуми кыйммәттән чагыштырма кыйммәтне аңлата. Без процентны мондый мисал өчен кулланабыз:

  1. Монда безнең гомуми бәя - миллион машина.
  2. Weәм без әйтәбез: "һәр икенче машина биш яшьтән артык"
  3. Процентларга тәрҗемә ителгән - "һәр икенче машина" илле процент (50%) дигәнне аңлата.
  4. Дөрес җавап: ярты миллион машина биш яшьтән олырак.

Бер процент шулай ук йөздән берне аңлата. Aboveгарыдагы мисалдан - миллионнан йөз (1%) йөз мең булыр иде. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Процент = Кыйммәт / TotalValue \cdot 100 \\[1ex] \)
Мисал: 10 машинадан 5 машина ничә процент
\( Процент = (5 / 10) \cdot 100 \\ Процент = 50\% \)

{{ partSecond }} һәм {{ wholeSecond }} була {{ percentResult }}%

\( Кыйммәт = Процент \cdot (TotalValue / 100) \\[1ex] \)
Мисал: 50 машинаның 10% ничә машина
\( Кыйммәт = 10 \cdot (50 / 100) \\ Кыйммәт = 5 \, машиналар \)

{{percentFirst}}% һәм {{wholeFirst}} була {{ valueResult }}
\( TotalValue = Кыйммәт \cdot (100 / Процент) \\[1ex] \)
Мисал: 5 машина 50% булса, TotalValue нәрсә ул
\( TotalValue = 5 \cdot (100 / 50) \\ TotalValue = 10\; машиналар \)

Гомуми кыйммәт: {{ totalValueResult }}
кыйммәт булса {{ partThird }} була {{ percentThird }}%