Şimdiki değer hesaplayıcı


Bugünkü (indirimli) değer, bugün varmış gibi bugünkü değerini yansıtmak için iskonto edilmiş gelecekteki bir para miktarıdır. Paranın faiz getirme potansiyeli olduğundan, şimdiki değer her zaman gelecekteki değerden küçük veya ona eşittir.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) nerede:

\( C \) gelecekteki para miktarı
\( n \) mevcut tarih ile toplamın alındığı tarih arasındaki bileşik dönemlerin sayısıdır.
\( i \) bir bileşik dönemin faiz oranıdır

Mevcut değer: {{presentValueResult}}