Bileşik Faiz hesaplayıcısı


Bankadan borç aldığınızda faiz ödersiniz. Faiz aslında borç para almak için alınan bir ücrettir, genellikle bir yıllık bir dönem için anapara tutarı üzerinden alınan bir yüzdedir.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) nerede:

\( S \) sonra değer \( t \) dönemler
\( P \) anapara tutarıdır (ilk yatırım)
\( t \) paranın ödünç alındığı yıl sayısıdır
\( j \) yıllık nominal faiz oranıdır (bileşikleştirmeyi yansıtmaz)
\( m \) faizin yılda birleştirilme sayısıdır

Bakiye sonra {{years}} yıl: {{compoundInterestResult}}