Nykyarvolaskin


Nykyinen (diskontattu) arvo on tulevaisuuden rahamäärä, joka on diskontattu vastaamaan sen nykyistä arvoa ikään kuin se olisi olemassa tänään. Nykyarvo on aina pienempi tai yhtä suuri kuin tulevaisuuden arvo, koska rahalla on korkotulopotentiaalia.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) missä:

\( C \) on tuleva rahamäärä
\( n \) on nykyisen päivämäärän ja summan päivämäärän välisten yhdistämisjaksojen lukumäärä
\( i \) on yhden korotusjakson korko

Nykyarvo on: {{presentValueResult}}