Aritmetisk middelberegner


Aritmetisk gennemsnit er en værdi, der ofte bruges i statistikker, som beregnes som det aritmetiske gennemsnit af værdierne. Hvis vi har et sæt n værdier. Lad os kalde dem x1, x2, …, xn. For at få gennemsnittet skal du tilføje alle xi og divider resultatet med n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Gennemsnits værdi: {{averageResult}}


Summen af tal: {{averageSum}}

Antal i alt: {{averageCount}}

Indtast tal adskilt med mellemrum