Compound Interest lommeregner


Når du låner penge fra en bank, betaler du renter. Renter er virkelig et gebyr, der opkræves for at låne pengene, det er en procentdel, der opkræves af hovedbeløbet i en periode på et år - normalt.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) hvor:

\( S \) er værdi efter \( t \) perioder
\( P \) er hovedstol (startinvestering)
\( t \) er antallet af år, hvor pengene lånes til
\( j \) er den årlige nominelle rente (ikke afspejler sammensætningen)
\( m \) er antallet af gange renten er sammensat pr. år

Balance efter {{years}} år er: {{compoundInterestResult}}