Обим круга


Шта је обим круга

Обим је растојање око круга. Ако извадите траку и измерите растојање око круга - то је обим.
Морате знати пречник или полупречник круга. Полупречник је растојање од центра круга до сваке тачке круга, што је једнако свакој тачки круга. Пречник је једнак полупречнику помноженом са 2.Ц = r {{ result }}

{{ error }}

d r