Процентуални калкулатор


Шта је проценат

Проценат обично значи релативну вредност од укупне вредности. Користимо проценат на пример овако:

  1. Наша укупна вредност овде је милион аутомобила.
  2. А ми кажемо: „сваки други аутомобил је старији од пет година“
  3. Преведено у проценте - „сваки други аутомобил“ значи педесет посто (50%).
  4. Тачан одговор је: пола милиона аутомобила је старије од пет година.

Један проценат значи и стоти део. Из горњег примера - стоти део (1%) од милиона био би сто хиљада. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Проценат = Вредност / Укупна вредност \cdot 100 \\[1ex] \)
Пример: Колико процената је 5 аутомобила од 10 аутомобила
\( Проценат = (5 / 10) \cdot 100 \\ Проценат = 50\% \)

{{ partSecond }} од {{ wholeSecond }} је {{ percentResult }}%

\( Вредност = Проценат \cdot (Укупна вредност / 100) \\[1ex] \)
Пример: Колико аутомобила је 10% од 50 аутомобила
\( Вредност = 10 \cdot (50 / 100) \\ Вредност = 5 \, аутомобили \)

{{percentFirst}}% од {{wholeFirst}} је {{ valueResult }}
\( Укупна вредност = Вредност \cdot (100 / Проценат) \\[1ex] \)
Пример: Шта је ТоталВалуе ако је 5 аутомобила 50%
\( Укупна вредност = 5 \cdot (100 / 50) \\ Укупна вредност = 10\; аутомобили \)

Укупна вредност је: {{ totalValueResult }}
ако вредност {{ partThird }} је {{ percentThird }}%