Calcul aritmetic mediu


Media aritmetică este o valoare des utilizată în statistici, care este calculată ca medie aritmetică a valorilor. Dacă avem un set de n valori. Să le chemăm x1, x2, …, xn. Pentru a obține media, adăugați toate xi și împarte rezultatul la n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Valoarea medie: {{averageResult}}


Suma numerelor: {{averageSum}}

Numere totale: {{averageCount}}

Introduceți numere separate prin spațiu