Calculator valoare actuală


Valoarea actuală (actualizată) este o sumă viitoare de bani care a fost actualizată pentru a reflecta valoarea sa actuală, ca și când ar exista astăzi. Valoarea actuală este întotdeauna mai mică sau egală cu valoarea viitoare, deoarece banii au potențial de dobândire.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) Unde:

\( C \) este suma viitoare de bani
\( n \) este numărul perioadelor de compunere dintre data actuală și data la care suma
\( i \) este rata dobânzii pentru o perioadă de compunere

Valoarea actuală este: {{presentValueResult}}