Rekenkundig gemiddelde rekenmachine


Rekenkundig gemiddelde is een waarde die vaak wordt gebruikt in statistieken, die wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de waarden. Als we een set van hebben n waarden. Laten we ze bellen x1, x2, …, xn. Voeg alles toe om het gemiddelde te krijgen xi en deel het resultaat door n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Gemiddelde waarde: {{averageResult}}


Som van getallen: {{averageSum}}

Totaal aantal: {{averageCount}}

Voer cijfers in, gescheiden door spatie