Dabartinės vertės skaičiuoklė


Dabartinė (diskontuota) vertė yra būsima pinigų suma, kuri buvo diskontuota, kad atspindėtų dabartinę jos vertę, tarsi ji egzistuotų šiandien. Dabartinė vertė visada yra mažesnė arba lygi būsimai vertei, nes pinigai gali uždirbti palūkanas.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) kur:

\( C \) yra būsima pinigų suma
\( n \) yra sudedamųjų laikotarpių skaičius nuo dabartinės datos iki sumos sumos
\( i \) yra vieno sudėtinio laikotarpio palūkanų norma

Dabartinė vertė yra: {{presentValueResult}}