Kalkulator tegese aritmetika


Rata-rata aritmatika minangka nilai sing asring digunakake ing statistik, sing dietung minangka rata-rata aritmatika kanggo nilai kasebut. Yen kita duwe pesawat saka n nilai. Ayo ditelpon x1, x2, …, xn. Kanggo entuk rata-rata, tambahake kabeh xi lan bagi hasil karo n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Nilai rata-rata: {{averageResult}}


Jumlah nomer: {{averageSum}}

Nomer total: {{averageCount}}

Ketik nomer sing dipisahake miturut ruang