Àireamhair luach làithreach


Is e luach làithreach (lasachadh) suim airgid san àm ri teachd a chaidh a lasachadh gus a luach làithreach a nochdadh, mar gum biodh e ann an-diugh. Tha an luach làithreach an-còmhnaidh nas ìsle na no co-ionann ris an luach san àm ri teachd oir tha comas cosnaidh aig airgead.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) càite:

\( C \) an suim airgid san àm ri teachd
\( n \) an àireamh de dh ’amannan toinnte eadar an ceann-latha làithreach agus an ceann-latha far a bheil an t-suim
\( i \) an ìre rèidh airson aon ùine toinnte

Is e an luach làithreach: {{presentValueResult}}