Áireamhán úis cumaisc


Nuair a fhaigheann tú airgead ar iasacht ó bhanc, íocann tú ús. Is éard atá i gceist le hús i ndáiríre ná táille a ghearrtar as an t-airgead a fháil ar iasacht, is céatadán é a ghearrtar ar an bpríomhshuim ar feadh tréimhse bliana - de ghnáth.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) áit:

\( S \) is luach tar éis \( t \) tréimhsí
\( P \) is é an príomhshuim (infheistíocht tosaigh)
\( t \) Is é seo an líon blianta a fuarthas an t-airgead ar iasacht
\( j \) is ráta úis ainmniúil bliantúil é (gan an cumasc a léiriú)
\( m \) an líon uaireanta a dhéantar an t-ús a iolrú in aghaidh na bliana

Iarmhéid tar éis {{years}} blianta é: {{compoundInterestResult}}