Zodiac calculator


تاریخ تولد یا تولد هر شخص دیگری را وارد کنید تا علامت زودیاک خود را کشف کنید. سپس می توانید فال خود را بخوانید. برای یافتن اطلاعات بیشتر نمودار زودیاک زیر را بررسی کنید.
سمبل نام نام لاتین تاریخ
رم Aries 21 مارس - 19 آوریل
گاو نر Taurus 20 آوریل - 20 مه
دوقلوها Gemini 21 مه - 20 ژوئن
خرچنگ Cancer 21 ژوئن - 22 ژوئیه
شیر نر Leo 23 جولای - 22 آگوست
دوشیزه Virgo 23 آگوست - 22 سپتامبر
مقیاس Libra 23 سپتامبر - 22 اکتبر
عقرب Scorpio 23 اکتبر - 21 نوامبر
کماندار Sagittarius 22 نوامبر - 21 دسامبر
بز دریایی Capricorn 22 دسامبر - 19 ژانویه
حامل آب Aquarius 21 ژانویه - 18 فوریه
ماهی Pisces 19 فوریه - 20 مارس

علامت زودیاک: {{zodiacResult}}