Oraingo balioaren kalkulagailua


Gaur egungo balioa (deskontatua), gaur egungo balioa islatzeko deskontatu den etorkizuneko diru kopurua da, gaur existituko balitz bezala. Gaur egungo balioa etorkizuneko balioa baino txikiagoa edo berdina da beti diruak interesak irabazteko ahalmena duelako.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) non:

\( C \) da etorkizuneko diru kopurua
\( n \) da gaur egungo dataren eta batura egin den dataren arteko konposaketa-aldien kopurua
\( i \) konposizio aldi bateko interes tasa da

Oraingo balioa hau da: {{presentValueResult}}