Калькулятор складних відсотків


Коли ви позичаєте гроші в банку, ви платите відсотки. Відсотки - це справді плата за позику грошей, це відсоток, що стягується від основної суми протягом року - зазвичай.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) де:

\( S \) - значення після \( t \) періоди
\( P \) це основна сума (початкова інвестиція)
\( t \) - кількість років, на які позичені гроші
\( j \) є річною номінальною процентною ставкою (не відображає рецептуру)
\( m \) - це кількість разів, що нараховується на рік

Баланс після {{years}} років - це: {{compoundInterestResult}}