Kalkulator speed rata-rata


Kecepatan rata-rata nyaéta jarak total dina sababaraha waktos. Misalna: "urang ngajalankeun 150 km dina dua jam."

Formula:

\( Laju = \dfrac{ Jarak }{ Waktos } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Kecepatan rata-rata nyaéta: {{result}}