Složený úrok


Když si pujčíte peníze od banky, budete muset platit úroky. Úrok je vlastně poplatek za pujčení peněz a jsou zpravidla určitá procenta z vypůjčené částky za období jedno roku.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) kde:

\( S \) ... celková částka za \( t \) období
\( P \) ... dlužná částka
\( t \) ... počet let na kolik jsme si půjčili peníze
\( j \) ... roční úroková sazba
\( m \) ... kolikrát je úročeno za jeden rok

Celková částka, kterou zaplatíme po {{years}} letech je: {{compoundInterestResult}}