Ideálna váha


Rozdiel medzi touto a BMI kalkulačkou je ten, že BMI kalkukačka hovorí, do akej váhovej kategórie patríte.
Naopak kalkulačka na výpočet ideálnej váhy hovorí, aká by vaša hmotnosť približne mala byť. Táto kalkulačka Vám pomôže zistiť, či by ste mali schudnúť alebo pribrať.
J. D. Robinsonův vzor (1983)
  • \( w = 52 kg + 1.9 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre mužov)
  • \( w = 49 kg + 1.7 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre ženy)
D. R. Millerov vzor (1983)
  • \( w = 56.2 kg + 1.41 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre mužov)
  • \( w = 53.1 kg + 1.36 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre ženy)
G. J. Hamwiho vzor (1964)
  • \( w = 48 kg + 2.7 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre mužov)
  • \( w = 45.5 kg + 2.2 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre ženy)
Vzor B. J. Devina (1974)
  • \( w = 50 kg + 2.3 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre mužov)
  • \( w = 45.5 kg + 2.3 \ kg\ za\ každý\ palec\ cez\ 5\ stôp \) (pre ženy)
Odporúčaný rozsah BMI
  • \( 18.5 - 25 \) (pre ženy a mužov)

Vaša ideálna váha je:

{{robinson}} {{unitsMark}} - Robinsonův vzor

{{miller}} {{unitsMark}} - Millerov vzor

{{hamwi}} {{unitsMark}} - Devineův vzor

{{devine}} {{unitsMark}} - Hamwiho vzor

{{bmiStart}} {{unitsMark}} to {{bmiEnd}} {{unitsMark}} - odporúčané rozpätie BMI